Marcin Kiełczewski
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Automatyki i Robotyki
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań
tel. +48 (61) 665 2848, pokój 420
e-mail: marcin.kielczewski@put.poznan.pl


Informacje dla studentów - semestr zimowy, rok akademicki 2018/2019


Terminy konsultacji:
Wtorek 8.00-9.30
pokój 420, sala 424 lub 426Materiały i informacje do zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych

Studia niestacjonarne - PA i SPCiD Egzamin poprawkowy z PA (z) odbędzie się 18 lutego 2019r. (poniedziałek), godz. 9.00, sala L053 BT.


"Integracja systemów automatyki" - materiały do laboratorium i projektu, AiR, spec. Automatyka sem. 2"Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi" - Wykłady, ćwiczenia i laboratoria, AiR, sem. 5

Wyniki egzaminu przedterminowego z 25.01.2019 oraz z 6.02.2019 Wyniki
Egzamin poprawkowy z SPCiD odbędzie się 18 lutego 2019r. (poniedziałek), godz. 9.00, sala L053 BT. Przychodzą tylko osoby z oceną niedostateczną z 6.02.2019 oraz podchodzące pierwszy raz.
Osoby ze znakiem "?" oraz z oceną 2,0 z 25.01 zapraszam po egzaminie ok. godz. 10.45 pod pokój 420 na krótką rozmowę celem uzupełnienia odpowiedzi z egzaminu.

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych Opisy ćwiczeń
Pliki do Matlaba Pliki do Matlaba